| პნევმატური პისტოლეტები |

ლარი350
Benjamin Trail NP Air Pistol
2014
ლარი250
არ არის გაყიდვაში
Beretta APX Blowback Air Pistol
2000
ლარი350
Beretta Elite II CO2 Pistol
2011
ლარი270
Colt Defender BB Pistol
2012
ლარი270
არ არის გაყიდვაში
ლარი290
არ არის გაყიდვაში
Crosman 1377C Pellet Pistol
2018
ლარი220
არ არის გაყიდვაში
Crosman C11 (BB)
2010
ლარი160
არ არის გაყიდვაში
Crosman CM9B Mako CO2 BB Pistol
2007
ლარი180
არ არის გაყიდვაში
ლარი250
არ არის გაყიდვაში
ლარი370
არ არის გაყიდვაში
Crosman Vigilante Revolver
2016
ლარი230
არ არის გაყიდვაში
ლარი300
HK45 CO2 BB Pistol
2021
ლარი260
არ არის გაყიდვაში
Makarov CO2 BB Pistol
2008
ლარი280
არ არის გაყიდვაში
Remington 1875 Pistol
2006
ლარი500
Remington 1911RAC
2023
ლარი390
Umarex C96 Mauser Legends CO2
2019
ლარი350
არ არის გაყიდვაში
Umarex DX17 BB Pistol
2004
ლარი95
არ არის გაყიდვაში
Umarex H&K USP CO2 BB Gun
2020
ლარი270
არ არის გაყიდვაში
Umarex T.D.P. 45 CO2 BB Pistol
2003
ლარი135
არ არის გაყიდვაში
Umarex TAC
2002
ლარი290
არ არის გაყიდვაში
Umarex XBG BB Pistol
2013
ლარი150
Walther PPK/S
2022
ლარი350
ლარი350
არ არის გაყიდვაში